TIK 2021 - ÅPNINGSARRANGEMENT

Arrangementsinformasjon

Åpning av Tromsø internasjonale kirkefestival 2021


Åpning av utstillingen og festivalen ved leder i Tromsø Kirkeakademi Kjell Y Riise
Kunstutstilling med verker av Mats Hermansson

Sang ved Roar Dons

Gratis adgang


Slitt og forgylt - presenningsikoner

Mats Hermansson er prest i Sevnska kyrkan og har i 25 år malt presenningsikoner og hatt en rekke utstillinger. Slitte presenninger er hans lerret og fylles med fargesterke malerier med utgangspunkt i den klassiske ikontradisjonen. Hender er et sentralt motiv i hans arbeider, om dette sier han selv: "Det vi formulerer med ord når vi folder våre hender krever at vi åpner dem og selv handler i bønnens retning. Våre liv skal være konsekvensen av våre bønner. Det er med våre hender vi agerer og er solidariske."  Utstillingen blir vist under Tromsø internasjonale kirkefestival og fram til og med 21. november.

Sigmund Nesset har lagt til rette for denne utstillingen.


Om festivalen

Tromsø internasjonale kirkefestival har vært arrangert hvert år siden 2006 i Tromsøs kirker.

Målet er å gi både barn, unge og voksne gode opplevelser. Det meste skjer i kirkerommene. Festivalen ønsker å vise bredde gjennom ulike kunstutrykk som musikk, drama, bildende kunst og film. Vi samarbeider med andre gode krefter i byen. Kirkelig fellesråd med sine ansatte er også viktige i gjennomføringen av festivalen.

Tromsø kirkeakademi arrangerer TIK i spenningen mellom bots- og bønnedag og allehelgensdag.
Kirkeakademiet ønsker å belyse spørsmål i skjæringspunktet mellom kirke, kultur og samfunn.
Styret: Gro Lillenes, Stamen Stantchev, Ragnhild B. Opsahl, Sigmund Nesset og Kjell Y. Riise (leder).


kunstutstilling
festivalåpning
kirkefestival
hermansson
ikoner