page view image

TIK23: SYNG MED! Barnekorkonsert

Informasjon
event image

TIK23: Syng med!

Translation below 

Velkommen til en konsert med masse sangglede, små og litt større barn, noen sløyfer og sommerfugler i magen! Barnekorene er her!

Med barnekorene fra Grønnåsen, Elverhøy og Tromsdalen kirke, samt joikeren Viktor Bomstad 


Hver uke skapes det sangglede og felleskap i kirkene våre, og det vil vi gjerne dele med flest mulig!
I år har vi med oss en spesiell gjest: Viktor Bomstad fra Storfjord i Troms. Han er landsdelmusiker i joik. Viktor har studert ved Musikkhøgskolen i Oslo, hvor han skrev masteroppgaven «Joik som utgangspunkt for improvisasjon». I desember slapp han sitt første album, «Sámi Noise».Vi gleder oss skikkelig til å synge i lag med ham!

Årets konsert har overskriften Skapelsesglede.

Vil du vite hvordan det hørtes ut når Gud skapte alle fisker? Eller alle villdyr? Kanskje konserten kan si noe om det?

Medvirkende:

  • Viktor Bomstad, landsdelmusiker i joik (i samarbeid med Scene Nord)
  • Elverhøy aspirant- og barnekor med Erlend Karlsen
  • Grønnåsen barnekor med dirigentene Mari Johanne Dahl og Annimari Pelli
  • Ishavsguttene med Harald Bakkeby Moe
  • Måltrostene og Nattergalene fra Tromsdalen


Velkommen til konsert torsdag 2. november kl. 18 i Grønnåsen kirke! Gratis adgang!

TIK23: Syng med - Sing along!

Welcome to a concert with lots of singing fun, small and slightly older children, some wearing tulle skirts, many having butterflies! The children's choirs are here!

With the children's choirs from Grønnåsen, Elverhøy and Tromsdalen church, as well as the joiker Viktor Bomstad 

Every week, singing and community are created in our churches, and we want to share this with as many people as possible!

This year we have a special guest with us: Viktor Bomstad from Storfjord in Troms. He is a regional musician, making the traditional Sami singing called joik. Viktor studied at the Norwegian Academy of Music in Oslo.

This year's concert is entitled "Joy of Creation".

Do you want to know what it sounded like when God created all fish? Or all wild animals? Maybe the concert can tell us something about it?


Performers:

Viktor Bomstad, regional musician in joik (in collaboration with Scene Nord)

Elverhøy aspirant and children's choir with Erlend Karlsen

Grønnåsen children's choir with conductors Mari Johanne Dahl and Annimari Pelli

Ishavsguttene with Harald Bakkeby Moe

Måltrostene and Nattergalene from Tromsdalen church

Welcome to the concert on Thursday 2 November at 6 pm in Grønnåsen church! Free admission!

tromsø internasjonale kirkefestival barnekor joik grønnåsen