page view image

TIK23: SVÄNG I MELLEMBYGD SAMFUNNSHUS

Informasjon
event image

TIK23: SVÄNG I MELLEMBYGD SAMFUNNSHUS

Translation below

I samarbeid med Kalottspel har vi gleden av å presentere Sväng også i Målselv!

En finsk munnspillkvartett helt utenom det vanlige! Fire seriøse og dresskledde musikere har siden 2003 reist verden rundt med små og store munnspill. Nå kommer de til Målselv, og vi lover deg at dette blir en opplevelse!

Med en dynamisk og energisk sceneopptreden kan Sväng få selv den mest grinete og innbitte døl til å dra på smilebåndet. Musikken deres har et anslag av slavisk melankoli styrket av tvangsmessig groove av balkanske rytmer, svingende ragtime, lidenskapelig tango og ville improvisasjoner. Sväng har opptrådt verden rundt i 20 år, og har besøkt 26 forskjellige land, fra Mexico til Japan. Musikerne har blandet musikalsk bakgrunn, fra jazz og rock til klassisk, men bandets samlede røtter ligger i den finske tradisjonsmusikken. De har gitt ut 10 CD-er, først og fremst med egenkomponerte låter, men de svinger seg også innom blant annet tradisjonslåter, Chopin og Sibelius.

Sväng byr på et sjeldent lydbilde, med diatonisk og kromatisk munnspill, bassmunnspill og det sjeldne akkordmunnspillet - Harmonetta.

Sväng består av: Eero Turkka - diatoniske og kromatiske munnspill 

Eero Grundström - diatoniske og kromatiske munnspill 

Jouko Kyhälä - Harmonetta, diatoniske og kromatiske munnspill 

Tapani Varis - bassmunnspill

Konserten er på Mellembygd Samfunnshus søndag 29. oktober kl. 19.00. Kafé åpen fra kl. 18.00. Billetter kr. 250,- kan kjøpes på https://kalottspel.hoopla.no/sales/event/3633068466 eller i døra. Barn under 16 år kommer inn gratis så langt der er plass.

Sväng har også konsert i Tromsø domkirke lørdag 28. oktober, se https://tikfestival.ticketco.events/no/nb/e/tik23_aapningskonsert_med_svng, og i  Lakselvbukt kirke mandag 30. oktober, se https://tikfestival.ticketco.events/no/nb/e/tik23_svng_i_lakselvbukt_kirke.

Fullstendig program på www.tikfestival.no - oppdateringer mm. på https://www.facebook.com/tikfestival.
Billetter til andre TIK-arr.: https://tikfestival.ticketco.events/


SVÄNG HARMONICA QUARTET IN MÅLSELV (140 KM FROM TROMSØ)

Four serious gentlemen with harmonicas - is it worth a Sunday evening ? The answer is yes - unconditionally! In collaboration with Kalottspel, we are organising this Sunday's concert. 

With a dynamic and energetic stage performance, Sväng can make even the most grumpy and inveterate drunkard smile. Their music has a touch of Slavic melancholy enhanced by the compulsive groove of Balkan rhythms, swinging ragtime, passionate tango and wild improvisations. Sväng has been performing around the world for 20 years, visiting 26 different countries, from Mexico to Japan. The musicians have mixed musical backgrounds, from jazz and rock to classical, but the band's collective roots lie in Finnish traditional music. They have released 10 CDs, primarily with self-composed songs, but they also dabble in traditional songs, Chopin and Sibelius, among others.

Sväng offers a rare sound, with diatonic and chromatic harmonica, bass harmonica and the rare chord harmonica - Harmonetta.

Sväng is: Eero Turkka - diatonic and chromatic harmonica Eero Grundström - diatonic and chromatic harmonica Jouko Kyhälä - Harmonetta, diatonic and chromatic harmonica Tapani Varis - bass harmonica.

This concert is at Mellembygd Samfunnshus on Sunday 29 October at 19:00. Café open from 18.00. Tickets kr. 250,- can be purchased online or at the door. Children under 16 get in for free as long as there is room.

Sväng also plays in Tromsø domkirke in the center of Tromsø (Oct 28), and  in Lakselvbukt 70 km outsideTromsø on Oct 30.

Full programme at www.tikfestival.no - updates etc. at https://www.facebook.com/tikfestival.

Tickets for other TIK events: https://tikfestival.ticketco.events/

coop ishavskatedralen tik tikfestival kirkefestival finland munnspill