page view image

TIK 23: Wachet auf! Våkn opp! Skjulte skatter fra tidligmusikken

Arrangementsinformasjon
event image

TIK23: Wachet auf! Våkn opp! Skjulte skatter fra tidligmusikken

Translation below

FRAM TIL 15. OKTOBER SELGER VI BILLETTER TIL SPESIALPRIS 
KUN KR 195 PR BILLETT.  
VELG "EARLYBIRD" FOR Å FÅ DENNE PRISEN!

Mange elskere av tidligmusikken har merket seg Ensemble Hyperborea. Denne gruppen av musikere har sitt utgangspunkt i Tromsøs musikkmiljø, med lutt-spilleren Solmund Nystabakk i en sentral rolle, og leverer barokkmusikk av høyeste kvalitet. De har gitt en rekke konserter på TIK opp gjennom årene.


Tre ensembler i samspill

I år får vi møte Ensemble Hyperborea i samarbeid med to utenlandske barokkensembler: det finske Ensemble Nylandia (ledet av cembalist Matias Häkkinen) og Estonian Baroque Ensemble - fra Estland.

De tre håndplukkede ensemblene framfører 1600-tallsmusikken sammen med sangerne Berit Norbakken (sopran) og Sunniva Eliassen (mezzosopran) og Sönke Tams Freier (bass, fra Hamburg).

 Skattejakt i tidligmusikken

Musikken vi får høre er hentet fra Dübensamlingen, en stor musikksamling fra 1600-tallet som ble gjemt og glemt (!) i Uppsala universitetsbibliotek. Samlingen ble gjenfunnet på loftet i 1888, og er i vår tid gjort tilgjengelig i digitalisert form. I kveldens konsert, som markerer startskuddet for en serie konserter med dette stjernelaget, får vi høre komponister som Buxtehude, Campra, Marais, Meder, Schütz og Tunder.

"Wachet auf, ruft uns die Stimme" er hentet fra J.S. Bachs kantate. "Våkn nå opp, hør ropet gjaller" (R. Grøm),  fra salmen Sions vekter hever røsten.

Alt ligger til rette for en enestående konsertopplevelse i Tromsø domkirke onsdag 1. november kl. 19!

Fullstendig program for festivalen på www.tikfestival.no 
Oppdateringer mm. på  https://www.facebook.com/tikfestival
Billetter til øvrige arrangementer fås på
https://tikfestival.ticketco.events/.


TIK23: Wachet auf! Wake up! - Hidden treasures from early music

Many Norwegian lovers of early music have taken note of Ensemble Hyperborea. 

In Greek mythology, the Hyperboreans were a mythical people who lived far north. Their land, called Hyperborea  - beyond Boreas: The north wind. Our group of musicians is based in Tromsø's music scene, with lute player Solmund Nystabakk in a central role, and delivers baroque music of the highest quality. They have given a number of concerts at TIK over the years.

UNTIL OCTOBER 15, WE ARE SELLING TICKETS AT A SPECIAL PRICE - ONLY NOK 195 PER TICKET. SELECT "EARLYBIRD" TO GET THIS PRICE!

Three ensembles in collaboration

This year we get to meet Ensemble Hyperborea in collaboration with two foreign baroque ensembles: the Finnish Ensemble Nylandia (led by harpsichordist Matias Häkkinen) and the Estonian Baroque Ensemble.

The three hand-picked ensembles will perform 17th century music together with singers Berit Norbakken (soprano, Tromsø, Norway) and Sunniva Eliassen (mezzo-soprano, Finnsnes/Harstad, Norway) and Sönke Tams Freier (bass, Hamburg, Germany).

Treasure hunt in early music

The music we will hear is taken from the Dübens Collection, a large collection of music from the 17th century that was hidden and forgotten (!) in Uppsala University Library. The collection was rediscovered in the attic in 1888, and has now been made available in digitized form. In tonight's concert, which marks the start of a series of concerts with this stellar team, we will hear composers such as Buxtehude, Campra, Marais, Meder, Schütz and Tunder.

"Wachet auf, ruft uns die Stimme" (literally: Awake, the voice is calling us) is a Lutheran hymn written in German by Philipp Nicolai, first published in 1599 together with "Wie schön leuchtet der Morgenstern".

Everything is in place for a unique concert experience in Tromsø domkirke (in the town centre) on Wednesday, November 1 at 19:00.


Full program for the festival at www.tikfestival.no

Updates etc. at https://www.facebook.com/tikfestival

Tickets for all concerts are available at https://tikfestival.ticketco.events


tikfestival tromsø internasjonale kirkefestival barokk tidligmusikk ensemble nylandia estonian baroque ensemble berit norbakken sunniva eliassen sönke tams freier

Ansvarsfraskrivelse

Ubenyttede billetter refunderes ikke.
Unused tickets will not be refunded.