page view image

TIK23: Salmer fra Rypeveien. Salmekveld med Eyvind Skeie

Informasjon
event image

TIK23: Salmer fra Rypeveien. Salmekveld med Eyvind Skeie og Grønnåsen kirkekor

Translation below 

Eyvind Skeie. Foto: Kjetil Rydland

Eyvind Skeie (75) er ikke bare forfatteren som har skrevet de udødelige tekstene i Portveien 2 og Sesam stasjon. Han har også skrevet biografien om salmedikteren Svein Ellingsen og en rekke andre bøker i ulike sjangere. Han er representert med hele 38 salmer i Norsk Salmebok, i tillegg til en rekke gjendiktninger. Da han var prest i Grønnåsen menighet og bodde i presteboligen i Rypeveien på Håpet fra 1975 til 1980, skrev han en rekke salmer der. 

På denne salmekvelden får vi møte presten og salmedikteren Eyvind Skeie. Han vil fortelle om hvordan noen av salmene ble til. Kjenner vi ham rett, blir det både humor og alvor denne kvelden. Vi får også høre Grønnåsen kirkekor, og vi skal ta del i salmesangen - hele veien hentet fra Eyvind Skeies enestående produksjon. 

Arr. i samarbeid med Grønnåsen kirke. Det er gratis adgang. Kollekt.

Medvirkende:

  • Eyvind Skeie, 
  • Grønnåsen kirkekor under ledelse av Alejandro Pance
  • Kantor Annimari Pelli


TIK23: Hymns from Rypeveien: Meet a Hymn Writer 

Eyvind Skeie (75) is not only the author of well-known texts on children's TV series. He has also written biographies and a number of other books in various genres, and more than 1.500 songs! He is represented by 38 hymns in the Norwegian Hymnal, in addition to a number of reinterpretations. When he was a priest in Grønnåsen parish and lived in the vicarage in Rypeveien (Håpet, Tromsø) from 1975 to 1980, he wrote a number of hymns. 

At this event, we will meet the priest and hymn writer Eyvind Skeie. He will talk about how some of the hymns were created. If we know him well, there will be with both humour and seriousness. We will also hear the Grønnåsen church choir, and we will take part in the hymn singing - all taken from Eyvind Skeie's unique production. 

Speech will be in Norwegian. Admission is free. Collection.

www.tikfestival.no

tromsø internasjonale kirkefestival barnekor joik grønnåsen