page view image

TIK23: RAPTURE - en danseforestilling

Informasjon
event image

TIK23: Rapture - en danseforestilling

Translation below


RAPTURE er en forestilling om tro og kjærlighet, formidlet gjennom dans, musikk, poesi og videodokumentar.
Forestillingen skildrer hvordan kirken og konservative holdninger har bidratt med å påføre homofile skam over hvem de er, og som i ytterste konsekvens har resultert i at mennesker ikke har holdt ut sine liv.


Fokus i forestillingen er å vise at homofil kjærlighet ikke er mer problematisk, men like selvsagt, som kjærlighet mellom mann og kvinne, uavhengig av religion.
Kirken er arena og kulisse med bare ett nytt element – et brudeslør. Mange brukte brudeslør er blitt sydd sammen, som et lappeteppe av ulike personlige historier, fra både homofile og heteroseksuelle bryllup. Det vil ikke være mulig å skille de ulike slørene fra hverandre – alle er en del av en kollektiv historie om kjærlighet og ekteskap, uavhengig av legning.

Dramaturgisk skildrer forestillingen kjærlighetsreisen mellom to kvinner. Danseforestillingen foregår i kirkerommet. I tillegg vises en dokumentar med intervjuer av personer fra Den norske kirke, prester og homofile og kristne par på kirkeveggen.

Forestillingen spilles lørdag 4. november kl. 19.00 i Grønnåsen kirke.

Kunstnerisk leder og koreograf: Ann-Terese Aasen

Scenografi og kostymedesign: Silje Sandodden Kise
Videokunstner: David Alræk

Medskapende danser: Ane Evjen Gjøvåg

Danser: Ella Skorgan

Voiceover: Ingvild Krogstad

Komponist: Jørn Lavoll
Dramaturg forprosjekt: Ivar Tindberg
Lysdesigner: Lise-Lotte Flesland
Fotograf: Kata Pasztor

Produsent: Syv Mil

Poet: Carol Ann Duffy

[Poems: You, Name, Tea, Night Marriage, The Lovers, Presents, Hand]
(All poems) from Rapture by Carol Ann Duffy. Published by Picador, 2005. Copyright © Carol Ann Duffy. Reproduced by permission of the author c/o Rogers, Coleridge & White Ltd., 20 Powis Mews, London W11 1JN

Støttet av:

Bergen Kommune, Bergesenstiftelsen, Stiftelsen Fritt Ord, Vestland fylke, Proscen og Bergen Dansesenter – kompetansesenter for dans i Vestland. Forprosjektet var støttet av Kulturrådet og Bergen kommune.

Fullstendig program for festivalen på www.tikfestival.no - oppdateringer mm. på https://www.facebook.com/tikfestival.
Billetter til andre TIK-arr.: https://tikfestival.ticketco.events/


TIK23: Rapture - a dance performance

RAPTURE is a performance about faith and love, conveyed through dance, music, poetry and video documentary.

The performance depicts how the church and conservative attitudes have contributed to shaming gay people for who they are, which has ultimately resulted in people not being able to live their lives.

The focus of the performance is to show that gay love is not more problematic, but just as natural as love between a man and a woman, regardless of religion.

The church is the arena and backdrop with only one new element - a wedding veil. Many used wedding veils have been stitched together, like a patchwork of different personal stories, from both gay and straight weddings. It will not be possible to separate the different veils from each other - all are part of a collective story of love and marriage, regardless of orientation.

Dramaturgically, the performance depicts the love journey between two women. The dance performance takes place in the church. In addition, a documentary with interviews with people from the Church of Norway, priests and gay and Christian couples is shown on the church wall.

The performance will be performed on Saturday, November 4 at 19:00 in Grønnåsen Church. Language: Norwegian.


Full program for the festival at www.tikfestival.no.

Check also https://www.facebook.com/tikfestival

Tickets for other TIK events: https://tikfestival.ticketco.events


tik kirkefestival dans poesi musikk videodokumentar

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.