page view image

TIK23: Praying for Armageddon

Informasjon
event image

Praying for Armageddon

I samarbeid med Cinemateket/Verdensteatret, arrangerer vi en spesialvisning av en både sterk og spennende dokumentarfilm som belyser en gruppe religiøse fundamentalister i USA sitt engasjement i konflikten mellom Israel og Palestina. Filmen tegner et illevarslende bilde av hvordan pastorer, politikere og motorsykkelgjenger kjemper for å starte tredje verdenskrig. 

Billettkjøp: https://verdensteatret.ticketco.events/no/nb/e/spesialvisning_praying_for_armageddon

Etter filmen blir det en samtale mellom Knut Borud fra Palestinakomiteen og Hege Widnes. Hege skrev sin hovedfagsoppgave i religionshistorie om kristen sionisme. Samtalen ledes av teologen Darin Elvemo, som har bakgrunn fra USA.  

Filmen vises på Verdensteatret mandag 30. oktober kl. 20.15.

tik23 praying for armageddon verdensteatret kirkefestival