page view image

TIK23: Nine Variations on Good Thoughts. Georg Buljo - Tore Brunborg

Arrangementsinformasjon
event image

TIK23: NINE VARIATIONS ON GOOD THOUGHTS

Hvilepuls, vare stemninger og musikalske meditasjoner

Translation below

Nine Variations on Good Thoughts er et bestillingsverk til Tromsø internasjonale kirkefestival, skrevet av Georg Buljo. Musikken urfremføres under festivalen, samtidig som musikkalbumet slippes.

Konserten i Domkirken framføres av Buljo sammen med jazzsaksofonisten Tore Brunborg. Musikken kan beskrives som melodisk, ettertenksom og varm, med påvirkning både fra samiske tradisjoner og jazz.

Musikerne beveger seg i grenselandet mellom finstemte komposisjoner og improvisasjon - i hellige rom. Ønsket er at musikken gir publikum en mulighet til å være helt tilstede, og ta åpent imot. Tore Brunborgs særpreg er selve definisjonen på nordisk jazzsaksofon, og mot Buljos forsiktige elektroniske lydlandskaper og vokal oppstår det rom som er gode å hvile i.

Om konserten sier Buljo:
Det er en tilstand i musikken jeg ønsker å oppsøke der jeg med alle sansene kan forsvinne, på samme måte som et foster omsluttes av livmoren eller en sommerfugllarve i sin kokong. For meg er det ingen forskjell på å trekke inn elementer fra samiske tradisjoner, salmemelodier eller samplede hverdagslyder.

Vi håper publikum kan få et møte musikken som gjennom rolig inn- og utpust med hvilepuls.

Som Coop-medlem får du billett til kr 290 (normalpris kr 350). Bruk promokode coop23. Begrenset antall!

Georg Buljo (54) jobber blant annet med Mari Boine, Lars Bremnes og Niko Valkeapää som produsent og låtskriver. Han har også samarbeidet med Odd Nordstoga, Johan Anders Bær, Biret Risten Sara og Jan Eggum - samt en rekke andre norske og samiske artister.

Tore Brunborg (63) debuterte på Vossajazz. Han spilte i Masqualero og vant tre spellemannpriser med bandet, opptrådte med Pat Metheny og har ellers tatt del i en rekke andre grupper av nasjonalt format. Han spiller også med Tord Gustavsen. 


Fullstendig program for festivalen på www.tikfestival.no 
Oppdateringer mm. på  https://www.facebook.com/tikfestival
Billetter til øvrige arrangementer fås på
https://tikfestival.ticketco.events/.


NINE VARIATIONS ON GOOD THOUGHTS

RESTING PULSE, DELICATE MOMENTS AND MUSICAL MEDITATIONS


The concert "Nine variations on good thoughts" is a commissioned work composed by Georg Buljo for the Tromsø International Church Festival.

The music will be performed by Buljo together with Tore Brunborg on Sunday 5th of November in Tromsø Cathedral, and the album with the music will be released at the same time. You don't want to miss this!

Earlier this year, Georg Buljo invited saxophonist Tore Brunborg to the studio to record nine musical meditations with the good power of thought as the main inspiration. The result has been an album with a resting pulse and delicate moments.

The project can be described as quietly melodic, mysteriously delicate and warm music with influences from both jazz and Sami traditions.

In "Nine variations on good thoughts", the musicians explore the borderland between fine-tuned compositions and improvisation in sacred spaces. The musicians will give the audience the opportunity to be fully present in the situation and receive undisturbed with an open heart. The listeners can allow themselves to be absorbed and encapsulated in their own experience, not unlike a prayer situation or meditation.

The music is characterized by melodies, but equally concentrated on minimalist details in soundscapes and dimensions of sound surfaces. Tore Brunborg's distinctive character is the very definition of Nordic jazz saxophone, and against Buljo's careful electronic soundscapes and vocals, spaces are created that are good to rest in.

 

Buljo says about the concert:

There is a state in music that I want to seek out where I can disappear with all my senses, in the same way as a fetus is enveloped by the womb or a butterfly caterpillar in its cocoon. For me, there is no difference in drawing in elements from Sami traditions, hymn melodies or sampled everyday sounds.

The audience will hopefully be able to experience the music intimately and intimately, as if through calm inhalation and exhalation with a resting heart rate.

 

Welcome to the concert!meditativ musikk tikfestival tromsø internasjonale kirkefestival samisk jazz

Ansvarsfraskrivelse

Ubenyttede billetter refunderes ikke.