page view image

TIK23: Hva betyr egentlig et kirkebygg?

Informasjon
event image

Hva betyr egentlig et kirkebygg?


Nasjonaljubileet 2030 tar sitt utgangspunkt i slaget på Stiklestad. Hvert år framover har sine markeringer ulike steder i landet. I Tore Hunds rike - ressurser og rikdom er en slik overskrift i år, med ulike arrangementer her nord. Og i Tromsø blir dette markert under Tromsø internasjonale kirkefestival.

Professor ved UiT Norges arktiske universitet, Sigrun Høgetveit Berg har arbeidet mye med forholdet mellom kirke og samfunn i middelalderen. Hennes doktorarbeid handlet om Trondenes kannikgjeld, Norges rikeste prestegjeld før reformasjonen. Hun vil belyse spørsmål som: Hvem har bygd og finansiert kirkene gjennom tidene? Og hvordan blir de drevet? En tur innom 1700-tallet er også interessant: Da ble mange kirker solgt og inntektene gikk til Misjonskollegiet i København, som skulle drive misjon blant samer og på Grønland. Gamle kirkebygg skulle altså resultere i ny menighetsbygging. Resultatet var nok blandet.

Fortsatt er kirkebyggene svært viktige for mange. Kirkerådsleder og generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum vil reflektere over kirkebyggets rolle i dag, og også forsøke å se inn i glasskula: Hva slags funksjon vil kirkebygget ha i morgendagens kirke og samfunn?

Et åpent møte om dette blir holdt i Tromsø domkirke torsdag 2. november kl. 19. Gratis adgang. 

Arrangementet inngår i Tromsø internasjonale kirkefestival, fullt program: https://www.tikfestival.no/.


Foto SHB: Torje Jenssen. Øvrige: KYR.

kirkefestival tromsø i tore hunds rike nasjonaljubileet 2030 sigrun høgetveit berg kirkebygget kristin gunleiksrud raaum