TIK 2021 Paralysens liturgi

Arrangementsinformasjon

Nyskrevet kunstliturgisk verk for orgel, elektronikk og paralyse. Verket ble urfremført under Only Connect 2021. Et samarbeid mellom kunstner Liv Kristin Holmberg, komponist Eirik Havnes, filmfotograf Kristian Larssen og kurator Maria Veie.

Publikum får møte kunstneren 1 til 1. Send sms med navn til 971 95 857 samt Mail til tikfestival@gmail.com, og du blir tildelt tid for oppmøte på kveldstid 31.10, fra 17.00 av.

Er det rom for paralyse i kunsten? Rom for paralyse i kirken? Skulle det finnes noe i den tomheten, i den stille venten, i tiden uten prosjekt? Kan det finnes noe i paralysen som vi trenger? 

Dette prosjektet handler om å undersøke paralysens potensial som kunstnerisk materiale. Istedenfor å sky paralyse og stillstand så ønsker vi å undersøke stillstanden, tomheten, og å tenke tilstanden som et sted for forvandling. 


 

kirke
tromsø
tikfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.